BoekenFinancieel

Hoe werkt dat, die crowdfunding via Boekentip?

Heel simpel. Nadat u heeft aanbetaald en we weten in welke maand u wilt starten met de productie van uw boek, vragen we u direct om twee dingen:

  • Wat wordt de titel van het boek?
  • Welke naam (auteur) komt er op het omslag?
  • Een heel korte samenvatting van het uw boek (ca. 100 woorden).

Aan de hand daarvan maken we in onze webshop een ‘product’ aan van uw te verschijnen boek.

Wij hanteren een verkoopprijs van € 17,50, dat gaat uw boek straks ook in de winkel kosten, het is een goed gemiddelde van wat boeken in ons land kosten.

Als dat is gedaan sturen we u een link naar de ‘aankooppagina’ van uw boek. Die link (URL) mailt u naar zoveel mogelijk van uw vrienden, familie en kennissen door met de vraag alvast uw boek te kopen.

Voor de administratieve en financiele afwikkeling van elke aankoop rekenen wij € 1,25 zodat voor u elke keer € 16,25 resteert.

Zodra we – twee weken voordat we echt gaan produceren – uw moeten vragen het restant verschuldigde te voldoen, verrekenen we daarbij uw aanbetaling en alle ontvangen bedragen van bestellingen (minus die € 1,25 per bestelling).

Dat betekent dat, als u op voorhand ruim 50 boeken zou hebben verkocht, de gehele publicatie u niets heeft gekost. (U ontvangt er standaard 25, verkoopt u er op voorhand meer dan 25, dan drukken we het verschil bij, dat kost u € 7,50 per extra boek).

U ontvangt dan van ons alle namen en adressen en e-mailadressen van de bestellers zodat u, zodra u uw boeken heeft ontvangen, deze zelf kunt versturen of langsbrengen, al dan niet met uw bedankbriefje.

Back to top button